ล็อตเตอรี่ กฎระเบียบ

1. ล็อตเตอรี่ 3D/5D

1.1. การเล่นล็อตเตอรี่ 3D/5D จะเป็นการเลือกผลล็อตเตอรี่ที่สุ่มเลือกตัวเลข 3 ตัว (3D) หรือ 5 ตัว (5D) จากหมายเลข 10 ตัว (0-9) ผลที่ออกทั้งหมดจะสุ่มจากระบบสร้างตัวเลขสุ่ม (Random Number Generator - RNG)

1.1.1. ระบบการเล่นเกมประกอบด้วย 4 ช่วงดังนี้

        • “เริ่มเดิมพัน” เพื่อเริ่มยอมรับการเดิมพัน

        • “หยุดการเดิมพัน” เพื่อหยุดการยอมรับการเดิมพัน

        • “รอผล” สำหรับการประมวลผล RNG

        • “เปิดผล” เพื่อเปิดผลของเกม

1.1.2. การนับถอยหลัง “เริ่มเดิมพัน” และ “หยุดการเดิมพัน” จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของแต่ละเกม

1.1.3. “รอผล” และ “เปิดผล” จะคาบเกี่ยวกับช่วง “เริ่มเดิมพัน” ของเกมถัดไป

1.1.4. ปุ่ม “เกมถัดไป” ใช้เพื่อข้ามช่วง “รอผล” และ “เปิดผล” ไปยังเกมถัดไป

1.2. ประเภทการเดิมพันมีดังนี้

 • (A) ผลรวมสูง/ต่ำ
 • (B) ผลรวมคี่/คู่
 • (C) ช่วงสี และ
 • (D) ตัวเลขสูง/ต่ำ และตัวเลขคี่/คู่

1.3. ผลล็อตเตอรี่ 3D และ 5D จะอ่านจากขวา (หลักที่ 1) ไปซ้าย (หลักสุดท้าย)

ตัวอย่าง

ผลที่ออก 3D: 8, 1 และ 1

 • 1 – หลักที่ 1
 • 1 – หลักที่ 2
 • 8 – หลักที่ 3

ผลที่ออก 5D: 9, 6, 4, 5 และ 8

 • 8 – หลักที่ 1
 • 5 – หลักที่ 2
 • 4 – หลักที่ 3
 • 6 – หลักที่ 4
 • 9 – หลักที่ 5

1.4. ล็อตเตอรี่ 3D/5D จะประกาศในเว็บไซต์ทางการโดยทันที โดยยึดถือผลลัพธ์ที่เผยแพร่ใน เว็บไซต์ทางการ เป็นหลัก

1.5. เงี่อนไขและกติกา

1.5.1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือประกาศให้การสุ่มตัวเลขเป็นโมฆะ เมื่อมีความผิดพลาดทางเทคนิคใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือความผิดปกติของการเชื่อมต่อ

1.5.2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือประกาศให้การสุ่มตัวเลขเป็นโมฆะ เมื่อมีความสงสัยใด ๆ ว่าลูกค้ามีส่วนร่วมในการโกง ทุจริต ฟอกเงิน หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ

1.5.3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือประกาศให้การสุ่มตัวเลขเป็นโมฆะ เมื่อเกิดข้อผิดพลาด (จากบุคคลหรืออื่น ๆ) หรือเมื่อระบบล้มเหลวซึ่งส่งผลให้มีการใช้อัตราเดิมพันที่ไม่ถูกต้อง

1.5.4. การเดิมพันการสุ่มตัวเลขที่ยอมรับแล้วจะยังคงใช้ได้อยู่ แม้ว่าในเวลาต่อมาสมาชิกจะออกจากระบบหรือขาดการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม

1.5.5. ในกรณีที่เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างเนื้อหา ให้ยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

1.6. สูง/ต่ำ

1.6.1. สูง/ต่ำ หมายถึงการเดิมพันในผลรวมตัวเลข 3 จำนวนในล็อตเตอรี่ 3D และ 5D

1.6.1.1. "สูง" จะเป็นการเดิมพันที่ชนะ หากผลรวมของตัวเลข 3 ตัวมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 14

1.6.1.2. "ต่ำ" จะเป็นการเดิมพันที่ชนะ หากผลรวมของตัวเลข 3 ตัวมีค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับ 13

1.6.2. ใน 3D จะตัดสินผลการเดิมพันโดยใช้ตัวเลข 3 ตัวที่สุ่มจากในเกม

1.6.3. ใน 5D จตัดสินผลการเดิมพันโดยใช้ตัวเลข 3 ตัวดังกติกาต่อไปนี้

1.6.3.1. ตัวเลขสามตัวแรก คือผลรวมของตัวเลขตัวที่ 5, 4 และ 3

1.6.3.2. ตัวเลขสามตัวกลาง คือผลรวมของตัวเลขตัวที่ 4, 3, 2 และ

1.6.3.3. ตัวเลขสามตัวท้าย คือผลรวมของตัวเลขตัวที่ 3, 2 และ 1

ตัวอย่าง

ผลที่ออก 3D: 8, 1 และ 1

ผลรวม 8, 1 และ 1 เท่ากับ 10 เนื่องจาก 10 ต่ำกว่า 14 "ต่ำ" จึงชนะการเดิมพัน

ผลที่ออก 5D: 9, 6, 4, 5 และ 8

ตัวเลขสามตัวแรก: ผลรวม 9, 6 และ 4 เท่ากับ 19 ซึ่งมากกว่า 13 "สูง" จึงชนะการเดิมพัน

ตัวเลขสามตัวกลาง: ผลรวม 6, 4 และ 5 เท่ากับ 15 ซึ่งมากกว่า 13 "สูง" จึงชนะการเดิมพัน

ตัวเลขสามตัวท้าย: ผลรวมของ 4, 5 และ 8 เท่ากับ 17 ซึ่งมากกว่า 13 "สูง" จึงชนะการเดิมพัน

1.7. คี่/คู่

1.7.1. คี่/คู่ คือการคาดเดาว่าผลรวมของตัวเลข 3 ตัวจะเป็น "คี่" หรือ "คู่"

ตัวอย่าง

ผลที่ออก 3D: 8, 1 และ 1

ผลรวม 8, 1 และ 1 เท่ากับ 10 เนื่องจาก 10 เป็นเลขคู่ "คู่" จึงชนะการเดิมพัน

ผลที่ออก 5D: 9, 6, 4, 5 และ 8

ตัวเลขสามตัวแรก: ผลรวม 9, 6 และ 4 เท่ากับ 19 เนื่องจาก 19 เป็นเลขคี่ "คี่" จึงชนะการเดิมพัน

ตัวเลขสามตัวกลาง: ผลรวม 6, 4 และ 5 เท่ากับ 15 เนื่องจาก 15 เป็นเลขคี่ "คี่" จึงชนะการเดิมพัน

ตัวเลขสามตัวท้าย: ผลรวมของ 4, 5 และ 8 เท่ากับ 17 เนื่องจาก 17 เป็นเลขคี่ "คี่" จึงชนะการเดิมพัน

1.8. ช่วงสี

1.8.1. ช่วงสี คือการคาดเดาว่าผลรวมของตัวเลข 3 ตัวจะออกมาเป็นสี "แดง", "ส้ม", "เหลือง", "ฟ้า", "เขียว", "น้ำเงิน" และ "ม่วง"

1.8.1.1. แดง - ผลรวมของสามตัวเลขที่อยู่ในช่วงตั้งแต่ 0-3

1.8.1.2. ส้ม - ผลรวมของสามตัวเลขที่อยู่ในช่วงตั้งแต่ 4-7

1.8.1.3. เหลือง - ผลของรวมสามตัวเลขที่อยู่ในช่วงตั้งแต่ 8-11

1.8.1.4. ฟ้า - ผลรวมของสามตัวเลขที่อยู่ในช่วงตั้งแต่ 12-15

1.8.1.5. เขียว - ผลรวมของสามตัวเลขที่อยู่ในช่วงตั้งแต่ 16-19

1.8.1.6. น้ำเงิน - ผลรวมของสามตัวเลขที่อยู่ในช่วงตั้งแต่ 20-23 และ

1.8.1.7. ม่วง - ผลรวมของสามตัวเลขที่อยู่ในช่วงตั้งแต่ 24-27

ตัวอย่าง

ผลที่ออก 3D: 8, 1 และ 1

ผลรวม 8, 1 และ 1 เท่ากับ 10 "เหลือง" จึงชนะการเดิมพัน

ผลที่ออก 5D: 9, 6, 4, 5 และ 8

ตัวเลขสามตัวแรก: ผลรวม 9, 6 และ 4 เท่ากับ 19 "เขียว" จึงชนะการเดิมพัน

ตัวเลขสามตัวกลาง: ผลรวม 6, 4 และ 5 เท่ากับ 15 "ฟ้า" จึงชนะการเดิมพัน

ตัวเลขสามตัวท้าย: ผลรวมของ 4, 5 และ 8 เท่ากับ 17 "เขียว" จึงชนะการเดิมพัน

1.9. สูง/ต่ำ, คี่/คู่

1.9.1. สูง/ต่ำ, คี่/คู่ คือการคาดเดาตัวเลขเฉพาะว่าจะเป็น "สูง", "ต่ำ", "คี่" หรือ "คู่"

1.9.1.1. สูง - ผลที่ออกของตัวเลขเฉพาะสูงกว่าหรือเท่ากับ 5 ในช่วงตั้งแต่ 0-9

1.9.1.2. ต่ำ - ผลที่ออกของตัวเลขเฉพาะต่ำกว่าหรือเท่ากับ 4 ในช่วงตั้งแต่ 0-9

1.9.1.3. คี่ - ผลที่ออกของตัวเลขเฉพาะคือ 1, 3, 5, 7, 9 และ

1.9.1.4. คู่ - ผลที่ออกของตัวเลขเฉพาะคือ 0, 2, 4, 6, 8 และ

ตัวอย่าง

ผลที่ออก 3D: 8, 1 และ 1

หลักตัวเลขที่เลือกไว้คือหลักที่ 2 คือ 1 ดังนั้น "ต่ำ"/"คี่" จึงชนะการเดิมพัน

ผลที่ออก 5D: 9, 6, 4, 5 และ 8

หลักที่เลือกไว้คือหลักที่ 5 ซึ่งคือ 9 ดังนั้น "สูง"/"คี่" จึงชนะการเดิมพัน

1.10. เปอร์เซ็นต์เงินรางวัลที่ให้กับผู้เล่น (RTP) จะขึ้นอยู่กับข้อมูลผลสดดังแสดงด้านล่าง

ล็อตเตอรี่ 5D
เบอร์ ประเภทการเดิมพัน RTP %
ผลรวมสามตัวแรกใหญ่/เล็ก
1 ใหญ่ 98.02%
2 เล็ก 97.98%
ผลรวมสามตัวแรกคี่/คู่
3 คี่ 97.94%
4 คู่ 98.06%
ผลรวมสามตัวแรกสี
5 สีแดง 92.80%
6 สีส้ม 94.97%
7 สีเหลือง 96.26%
8 สีฟ้า 94.60%
9 สีเขียว 96.26%
10 สีน้ำเงิน 95.29%
11 สีม่วง 92.12%
ผลรวมสามตัวกลางใหญ่/เล็ก
12 ใหญ่ 97.96%
13 เล็ก 98.04%
ผลรวมสามตัวกลางคี่/คู่
14 คี่ 97.94%
15 คู่ 98.06%
ผลรวมสามตัวกลางสี
16 สีแดง 92.70%
17 สีส้ม 95.00%
18 สีเหลือง 96.30%
19 สีฟ้า 94.78%
20 สีเขียว 96.14%
21 สีน้ำเงิน 94.96%
22 สีม่วง 91.96%
ผลรวมสามตัวหลังใหญ่/เล็ก
23 ใหญ่ 97.92%
24 เล็ก 98.08%
ผลรวมสามตัวหลังคี่/คู่
25 คี่ 97.92%
26 คู่ 98.08%
ผลรวมสามตัวหลังสี
27 สีแดง 92.57%
28 สีส้ม 94.66%
29 สีเหลือง 96.38%
30 สีฟ้า 94.68%
31 สีเขียว 96.41%
32 สีน้ำเงิน 94.70%
33 สีม่วง 92.63%
หลักที่ 1 ใหญ่/เล็ก
34 ใหญ่ 98.00%
35 เล็ก 98.00%
หลักที่ 2 ใหญ่/เล็ก
36 ใหญ่ 97.90%
37 เล็ก 98.10%
หลักที่ 3 ใหญ่/เล็ก
38 ใหญ่ 97.97%
39 เล็ก 98.03%
หลักที่ 4 ใหญ่/เล็ก
40 ใหญ่ 97.92%
41 เล็ก 98.08%
หลักที่ 5 ใหญ่/เล็ก
42 ใหญ่ 98.10%
43 เล็ก 97.90%
หลักที่ 1 คี่/คู่
44 คี่ 98.06%
45 คู่ 97.94%
หลักที่ 2 คี่/คู่
46 คี่ 97.99%
47 คู่ 98.01%
หลักที่ 3 คี่/คู่
48 คี่ 98.16%
49 คู่ 97.84%
หลักที่ 4 คี่/คู่
50 คี่ 97.99%
51 คู่ 98.01%
หลักที่ 5 คี่/คู่
52 คี่ 98.04%
53 คู่ 97.96%

ล็อตเตอรี่ 3D
เบอร์ ประเภทการเดิมพัน RTP %
ผลรวมใหญ่/เล็ก
1 ใหญ่ 98.10%
2 เล็ก 97.90%
ผลรวมคี่/คู่
3 คี่ 97.88%
4 คู่ 98.12%
รวมทั้งหมด สี
5 สีแดง 92.86%
6 สีส้ม 94.69%
7 สีเหลือง 96.43%
8 สีฟ้า 94.60%
9 สีเขียว 96.30%
10 สีน้ำเงิน 95.19%
11 สีม่วง 91.58%
หลักที่ 1 ใหญ่/เล็ก
12 ใหญ่ 98.04%
13 เล็ก 97.96%
หลักที่ 2 ใหญ่/เล็ก
14 ใหญ่ 97.98%
15 เล็ก 98.02%
หลักที่ 3 ใหญ่/เล็ก
16 ใหญ่ 98.02%
17 เล็ก 97.98%
หลักที่ 1 คี่/คู่
18 คี่ 97.89%
19 คู่ 98.11%
หลักที่ 2 คี่/คู่
20 คี่ 97.97%
21 คู่ 98.03%
หลักที่ 3 คี่/คู่
22 คี่ 97.79%
23 คู่ 98.21%